Therapie

 

Ik zal samen met jou de werkelijkheid onderzoeken, aandachtig, intens en bewust. Bescheiden en kritisch maar altijd waarachtig. Ik luister en spreek in de hoop dat het oordeel over jezelf milder wordt. Je krijgt onverwachte vragen, je wordt uitgedaagd om wat je zegt scherp te stellen. Taal is belangrijk. Je construeert je leven ermee.

Soms heb je gedachten of gevoelens die je misschien veroordeelt of ziet als abnormaal. In het licht van je ervaringen met je man, vrouw, kind, familie, vrienden of werkgever zijn deze misschien niet zo abnormaal maar zijn ze een menselijke manier om de complexe verhouding tot hen te herstellen. Ze zijn een manier geworden om te (over)leven in een kluwen dat het leven vaak is.

Ik zal je helpen deze gevoelens te verwoorden zodat ze er mogen zijn en mogen uitgesproken worden.  Voelen doe je ook in je lichaam waar de onrust, het verdriet of de woede zich manifesteren in verkramping of verlamming.

Er zijn veel gedachten over jezelf en de ander. Vele hiervan zijn bewust maar even vaak ook niet. Soms zitten er gevoelens van kwetsbaarheid en kwaadheid die je niet durft uiten of die zich helemaal anders openbaren. Dikwijls zullen (vroegere) kwetsende ervaringen je blik nog altijd sturen.

Er ontstaat een zinvolle reconstructie van het verleden als je binnen een veilige context deze gevoelens uitspreekt en de betekenis onderzoekt. Je wordt je bewust van de kwetsuren, de conditioneringen en je afweer en je leert deze te transformeren.

We maken scherper en concreet wat eerder diffuus en ongrijpbaar leek.

Je krijgt zicht op je denken, je voelen en handelen. Of het nu gaat over het overwinnen van angst, het spreken over moeilijkheden in je relatie, het doorwerken van kwetsende of traumatische ervaringen, het aanpakken van een teveel (bv. een burn out of een verslaving) of het verwerken van verlieservaringen, ik zal altijd streven naar een grotere bewustwording van je keuzes, of deze nu om aanvaarding of verandering vragen.

Hoe bewuster en autonomer je denken, hoe sterker je in jezelf en je waarde(n) staat.

Over mij

 

Ik ben in 1962 geboren en opgegroeid in het Antwerpse. Na mijn studie Maatschappelijk Werk aan de KDG ben ik tijdens mijn werk in de Bijzondere Jeugdzorg, begonnen aan de studie van klinisch psycholoog en heb de postacademische praktijkopleiding Cognitieve Gedragstherapie aan de UA voltooid. Ik ben medeoprichter van een creatief dagactiviteitencentrum voor psychisch kwetsbare mensen en werk nu als psycholoog, naast mijn privaat praktijk, in de Langdurige Zorg, een psychiatrisch dagziekenhuis in ZNA ACZA campus Stuivenberg waar ik een psychotherapeutisch groepsprogramma VOX leid. Ik heb een zoon, Matteo en dochter, Zita. Wanneer ik er tijd voor maak, lees en schrijf ik graag of speel piano.

Praktisch

 

Mijn privé praktijk is in de Oversneslaan 59 in Wilrijk, vlakbij het centrum, de Bist. Er is parkeergelegenheid voor de auto. Er zijn ook goede busverbindingen vanuit alle windstreken. Ik vraag 70 € per uur.

Gecertificeerd klinisch psycholoog: erkenningsnummer – 621103755
WUG 320418 – KBO – 0511916114
 

Contact

Oversnelaan 59

Oversneslaan 59
2610 Wilrijk
T 0486757221

psycholoog@dirkvanbiesen.be

© Van Biesen 2019